PERSBERICHT: Online deelplatformen dragen bij aan zelfredzaamheid en krachtige samenleving


Screen Shot 2015-10-13 at 11.52.11Wat is de invloed van online deelplatformen op de wijk? Minouche Besters van het Stipo deed hier onderzoek naar. Hieronder vind je de resultaten zoals gepubliceerd in het persbericht, uitgestuurd op 12 oktober 2015, en hier de link naar het gehele onderzoek: Nieuwe Rijkdom in de Wijken.

HET COMPLETE PERSBERICHT

Online deelplatformen dragen bij aan zelfredzaamheid en krachtige samenleving

Online deelplatformen als Peerby.com, Thuisafgehaald.nl en Zorgvoorelkaar.com blijken niet alleen onder jongeren en fervente internetgebruikers aan te slaan. Veel afhalers van maaltijden bij Thuisafgehaald.nl zijn alleenstaanden, ouder dan vijftig. Bij Peerby zijn het vooral de uitleners die ouder zijn. Ook gebruikers van Zorgvoorelkaar.com zijn vaker wat ouder. Voor hen geldt verder dat het burenhulpplatform voor een grote meerderheid onmisbaar is in het vinden van hulp. De nieuwe, informele manier van delen leidt bovendien tot meer contacten in de buurt en zorgt ervoor dat mensen makkelijker hulp en zorg durven te vragen. Dat blijkt uit onderzoek onder 800 deelnemers, uitgevoerd door Stipo met ondersteuning van stichting DOEN en VSBfonds.  

Websites zoals Zorgvoorelkaar.com, Thuisafgehaald.nl en Peerby.com matchen vraag en aanbod op respectievelijk het gebied van vrijwillige inzet en burenhulp, het koken van maaltijden en uitlenen van spullen. De deeleconomie en het do-it-yourself denken is sinds enkele jaren sterk in opkomst. Sociale online platformen haken hierop in door mensen in staat te stellen hun talenten en bezittingen te delen. Dit past naadloos in de door de overheid gewenste participatie en do-it-yourselfsamenleving.

De online deeleconomie draagt bij aan de omslag van formele zorg naar informele steun, maar heeft ook onverwachte extra effecten. Zo heeft vijf procent van de aanbieders van eten of hulp een baan gevonden, onder andere door nieuw of herwonnen zelfvertrouwen en het leren van nieuwe vaardigheden, zoals plannen en goed luisteren.

Noodzaak voor vragers

Het online koppelen van vraag en aanbod blijkt het voor burgers makkelijker te maken om hulp te vragen. Goede eerdere ervaringen verlagen de drempel. Zestig procent van de hulpvragers op Zorgvoorelkaar.com noemt de site een noodzaak om de benodigde hulp te vinden en een op de vijf vraagt hulp die ze niet binnen het eigen bestaande netwerk durft te zoeken.

Internetplatform geen belemmering voor oudere doelgroep

De online deelplatformen worden ook door ouderen en minder technologisch onderlegde mensen gebruikt. Veel afhalers bij Thuisafgehaald.nl zijn alleenstaanden, ouder dan vijftig. De helft van de vragers op Zorgvoorelkaar.com is bijvoorbeeld minder dan één uur per week online te vinden, maar weet de website succesvol te gebruiken voor het vinden van hulp. Zolang de meerwaarde maar is aangetoond, gaan ze het gebruiken.

Aanbieders profiteren ook

Het directe nut van online deelplatformen voor vragers lijkt duidelijk: zij vinden de hulp, de maaltijd of de spullen die zij zoeken. Een belangrijke bevinding is dat aanbieders juist in de brede zin meer blijken te profiteren. Zij ontwikkelen nieuwe vaardigheden en ontdekken talenten, zoals goed plannen, empathisch luisteren, communiceren en improviseren. Via Peerby.com geven gebruikers praktisch invulling aan een duurzame levensstijl waar bij hergebruik en minder bezit onderdeel van het dagelijks leven wordt.

Sociale contacten in de wijk

Gebruikers, met name aanbieders van spullen en eten, doen zoals verwacht nieuwe contacten op in hun buurt. Ze geven deze contacten ook actief vorm en bouwen aan hun lokale sociale netwerk door elkaar vaker te groeten op straat, een praatje in de buurt te maken of zelfs af te spreken buiten het platform om. Het delen van eten en spullen leidt bij bijna een kwart van de gebruikers tot een meer positief beeld van buurtgenoten.

————————————————————————————————————–

Noot voor de redactie

Het onderzoek is uitgevoerd door Minouche Besters (adviseur sociale innovaties) en Sander van der Ham (stadspsycholoog) van Stipo, team voor stedelijke vernieuwing en kreeg ondersteuning van Stichting DOEN en VSBfonds. Stichting DOEN en VSBfonds ondersteunen beide verschillende deelplatformen, waaronder de platformen uit dit onderzoek.

Zie ook de factsheets hieronder per platform en bijgevoegde illustratie beelden

Meer informatie over het onderzoek is op te vragen via: Stipo, Minouche Besters, minouche.besters@stipo.nl, 06 270274737 of 010 2041590

Of rechtstreeks bij de platformen:

FACTSHEET met belangrijkste uitkomsten per Platform

Peerby.com

2015_Stipo___Nieuwe_Rijkdommen_in_de_Wijk__pagina_24_van_68_Peerby is een app en website waarmee je spullen kan lenen en huren (inclusief bezorgdienst) van je buren. Goed voor je portemonnee, je buurt en onze planeet. Met tegen de 200.000 leden en duizenden oproepen per maand is Peerby actief in Nederland, Belgie en verschillende grote steden in Europa en de Verenigde Staten.

Belangrijkste resultaten uit het Stipo-onderzoek:

 • Het gebruik van Peerby bespaart ook geld, tot wel honderd euro bij twee op de vijf gebruikers. Deelnemers die zuinig met hun geld omgaan of weinig te besteden hebben, lenen ook spullen die ze normaal niet aan anderen vroegen. Bovendien komt vijftien procent van beide groepen via de hulpverzoekenvragen van anderen op ideeën om die spullen ook te lenen.
 • Het gebruik van Peerby bijdraagt aan sociale cohesie en economische veerkracht in de wijk. Twee op de vijf deelnemers leren nieuwe mensen kennen en twintig procent denkt door het delen van spullen positiever over zijn buurtgenoten. Mensen groeten elkaar of maken een praatjes op straat. Ze spreken ook wel eens met elkaar af.
 • Daarnaast stelt het platform gebruikers in staat om praktisch invulling te geven aan een duurzame levensstijl, waarbij hergebruik, minder bezit, minder weggooien en goed benutten van wat er is, belangrijk is. Tachtig procent leent spullen die ze zelf niet (hoeven te) bezitten.

Zorgvoorelkaar.com

2015_Stipo___Nieuwe_Rijkdommen_in_de_Wijk__pagina_1_van_68_ (1)Zorgvoorelkaar is een online ontmoetingsplaats voor vraag en aanbod op het gebied van vrijwillige inzet en burenhulp. De website is onderdeel van NLvoorelkaar, een sociale onderneming met als missie iedereen de zorg en aandacht te bieden die hij nodig heeft. Hiertoe ontwikkelen, beheren en vermarkten ze online marktplaatsen voor het sociale domein. NLvoorelkaar wordt gesteund door Stichting DOEN en is als sociale onderneming aangesloten bij Social Enterprise NL.

 Belangrijkste resultaten uit het Stipo-onderzoek:

 • 25% tot 30% van de hulpaanbieders ontwikkelden door de website nieuwe talenten, zoals luisteren, overzicht houden, communiceren en plannen. Een kleine vijf procent geeft aan al nieuw werk gevonden te hebben door de ervaring opgedaan op Zorgvoorelkaar.com.
 • Zestig procent van de Zorgvoorelkaar-hulpvragers noemt de website ‘heel erg noodzakelijk’ om de hulp te kunnen vinden die nodig is. Een op de drie noemt de website een fijne aanvulling.
 • De website verlaagt vraagverlegenheid. Twee op de vijf respondenten geven aan via de site wél een vraag te stellen die ze anders niet zouden durven stellen.
 • Zorgvoorelkaar is laagdrempelig en goed toegankelijk, ook door ouderen en minder technologisch onderlegde mensen. 50% van de vragers op Zorgvoorelkaar is minder dan één uur per week online te vinden, maar weet de website succesvol te gebruiken voor het vinden van hulp.
 • Het onderlinge sociale contact (de cohesie van een buurt) wordt versterkt. Een match via Zorgvoorelkaar blijkt tot gemiddeld 38 contactmomenten te leiden. Zestien procent blijft met elkaar afspreken.

Thuisafgehaald.nl

2015_Stipo___Nieuwe_Rijkdommen_in_de_Wijk__pagina_27_van_68_Thuisafgehaald maakt het mogelijk om maaltijden te delen met buurtgenoten. Via Bijzonder Thuisafgehaald koken zorgzame thuiskoks speciaal voor kwetsbare mensen uit de buurt. Er doen ruim 70.000 mensen mee met Thuisafgehaald. 

Belangrijkste resultaten uit het Stipo-onderzoek:

 • De helft van de gebruikers van Thuisafgehaald leert een aantal tot veel nieuwe mensen kennen. Veertig procent van de thuiskoks en afhalers maakt vaker een praatje op straat en vijftien procent van de gebruikers spreekt ook buiten het platform met elkaar af. Ook leidt Thuisafgehaald bij een kwart van de gebruikers tot een positiever beeld van buurtgenoten.
 • Veel afhalers van maaltijden bij Thuisafgehaald zijn alleenstaanden, ouder dan vijftig. Daarmee voorziet het platform in een behoefte van alleenwonende ouderen.
 • Zeventig procent zegt Thuisafgehaald te gebruiken om ‘gezond te eten tegen een prima prijs’
 • Opvallend is dat een kwart van de thuiskoks nieuwe vaardigheden ontwikkelt via Thuisafgehaald. Ze leren beter plannen, communiceren en improviseren. Ook neemt het zelfvertrouwen toe. Zes procent van de gebruikers van Thuisafgehaald heeft door de nieuw opgedane vaardigheden zelfs een (nieuwe) baan gevonden.